ŘEŠENÍ EXEKUCÍ A DRAŽEB


- Máte na Váš byt uvalenou exekuci ?
- Tlačí na Vás věřitelé či exekutor ?
- Byla na Váš byt vypsána dražba ?

exekuce je problém !


ČÍM DŘÍVE EXEKUCI ŘEŠÍTE, TÍM LÉPE !

Neváhejte a začněte vzniklou situaci řešit.
Uvědomte si, že je-li Váš byt v exekuci, tak:

- žádná banka Vám neposkytne úvěr, či hypotéku
- nemůžete prodat byt, dokud nevyplatíte všechny exekuce
- neustále Vám narůstá penále z dlužné částky
- platíte nemalé poplatky exekutorům
- v případě dražby zaplatíte další poplatky dražební společnosti
- dražba začíná (ze zákona) na 2/3 a ve druhém kole pouze
  na 1/2 hodnoty Vaší nemovitosti

NEVYBÍRÁME ŽÁDNÉ POPLATKY !


A CO JSME SCHOPNI PRO VÁS UDĚLAT ?

- dojednat se všemi věřiteli vše nutné pro vyplacení dluhů
- dlužné částky vyplatit z vlastních zdrojů a tím zastavit
  narůstání úroků a nákladů exekutora
- zrealizovat výkup Vašeho bytu a předejít tak dražbě
- pokud jsou veškeré Vaše dluhy do výše 40% ceny
  nemovitosti, tak jsme schopni zajistit Vám půjčku na
  vyplacení exekucí s dlouhodobou splatností